Miasto zajmuje się porządkowaniem dzikiego składowiska odpadów

Planowane przetargi na uporządkowanie dzikiego składowiska w lesie pod Ustką zostały odwołane. Zamiast tego, miasto zdecydowało się podjąć bezpośrednie działania i samodzielnie zająć się problemem. Wykorzystując własne siły i środki, już rozpoczęło prace nad uporządkowaniem terenu.

Nielegalne składowisko odpadów, zlokalizowane w lesie przy ulicach Jaśminowej i Koszarowej, było tematem naszej poprzedniej publikacji. Po jej ukazaniu się oraz po opublikowaniu zdjęć na portalach społecznościowych, władze miasta szybko zareagowały. Pomimo wcześniejszych planów przetargowych, kontenery do gromadzenia odpadów pojawiły się na miejscu już w piątek. W tym momencie, pracownicy są zaangażowani w segregację zgromadzonych tam śmieci.

Anna Wardzińska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w usteckim ratuszu wyjaśnia: „Podjęliśmy działania mające na celu usunięcie odpadów z terenu do czasu majówki”. Dodaje, że Zarząd Infrastruktury Miejskiej, który jest odpowiedzialny za zarządzanie terenami leśnymi, powierzył tę misję Zakładowi Gospodarki Komunalnej.