Nowy rozdział w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej: Kmdr por. Dariusz Cebulka przejmuje obowiązki komendanta

W poniedziałkowy dzień, na reprezentacyjnym placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, odbyło się uroczyste wydarzenie – ceremonia przekazania odpowiedzialności za stanowisko komendanta CSMW i dowódcy Garnizonu Ustka. Po okresie pełnienia tych funkcji przez kmdra Grzegorza Okuljara, teraz tę rolę została powierzona kmdr por. Dariuszowi Cebulce, dotychczasowemu zastępcy Okuljara.

Tak jak to miało miejsce podczas wcześniejszych zmian na tym stanowisku, zakończenie kadencji poprzedniego komendanta oraz zakończenie jego służby wojskowej podkreślone zostało ceremonialnym przekazaniem obowiązków. Wydarzenie to, opisane przez kpt. Roberta Czerwińskiego, rzecznika prasowego Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, było pełne emocji i oficjalnej powagi.

Grzegorz Okuljar, który przez sześć lat, od 2018 do 2024 roku, stał na czele CSMW, formalnie przekazał swoje obowiązki nowo wybranemu liderowi – kmdr. por. Dariuszowi Cebulce.

Uroczystość przyciągnęła wielu wybitnych gości, wśród których znaleźli się między innymi: Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Piotr Kriese, Szef Zarządu Morskiego zastępca Inspektora Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirał Piotr Sikora, dowódcy jednostek wojskowych Marynarki Wojennej, Garnizonu Ustka, komendanci jednostek Straży Granicznej i Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych regionu, wójt Gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska, a także licznie zgromadzeni pracownicy wojska.