Nowoczesna wirtualna strzelnica dla uczniów i mieszkańców Gminy Ustka

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza, położona w miejscowości Objeździe, na terenie gminy Ustka, stała się siedzibą nowootwartego obiektu – wirtualnej strzelnicy. Przestrzeń ta ma zapewniać naukę i treningi strzeleckie nie tylko dla uczniów szkół z gminy Ustka oraz okolicznych gmin, ale również dla członków różnego rodzaju organizacji paramilitarnych, sił zbrojnych czy mieszkańców regionu.

Wirtualna strzelnica była możliwa do realizacji dzięki funduszom pochodzącym z Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”, gmina Ustka złożyła wniosek o finansowanie zadań umożliwiających utworzenie strzelnic pneumatycznych. Celem konkursu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu takich obiektów, wyposażonych w sprzęt strzelecki, które mogłyby umożliwić prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego. Głównymi odbiorcami takich inicjatyw powinny być szkoły ponadpodstawowe.

Gmina Ustka otrzymała dotację w wysokości 171.016,00 zł, co pozwoliło na odnowienie pomieszczenia w szkole w Objeździe oraz zakup nowoczesnego systemu szkolno-treningowego. Sprzęt składa się z niezbędnego wyposażenia, jak również replik broni.

Wirtualna strzelnica jest wyposażona w wielofunkcyjny system multimedialny, który został zaprojektowany na podstawie wojskowych rozwiązań technologicznych. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie różnorodnych szkoleń strzeleckich oraz realizowanie zadań o zróżnicowanym stopniu trudności za pomocą laserowych symulatorów broni strzeleckich. Program szkoleniowy obejmuje treningi w różnych postawach – leżąc, klęcząc czy stojąc, dla 1 do 4 uczestników jednocześnie, a także z różnymi rodzajami broni.