Ogłoszono zakończenie remontu krajowej drogi nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podała do publicznej wiadomości informację o ukończeniu prac renowacyjnych na odcinku drogi krajowej nr 21 pomiędzy Słupskiem a Ustką. Obecnie, na terenie budowy prowadzone są jedynie prace porządkowe. W najbliższym czasie na tym odcinku drogi ma pojawić się infrastruktura przystankowa, jednakże decyzje odnośnie jej rozmieszczenia są w gestii lokalnych samorządów.

Mateusz Brożyna, rzecznik prasowy oddziału GDDKiA w Gdańsku, przekazał, że 10 kwietnia wykonawca budowy otrzymał pozwolenie na użytkowanie drogi, a pięć dni później wystąpił o świadectwo przejęcia. Zgodnie z wymogami kontraktowymi, umożliwia to rozpoczęcie procedury odbiorowej. Do zrealizowania pozostają jedynie ostatnie prace wykończeniowe i uprzątnięcie terenu budowy. Główna trasa na odcinku około 13 kilometrów między Słupskiem a Ustką jest już otwarta dla ruchu.

W trakcie prowadzonych prac renowacyjnych na drodze krajowej nr 21, od granic administracyjnych Słupska do ronda Wileńskiego w Ustce, wykonano nową asfaltową warstwę nawierzchni oraz wzmocniono konstrukcję jezdni. Zmienione zostały również łuki poziome i pionowe drogi. Celem tych działań było dostosowanie nośności drogi do normy 11,5 tony na oś.

Na trasie zbudowano ronda w miejscach czterech skrzyżowań. Zainstalowano również sygnalizację świetlną. Wybudowano ścieżki pieszo-rowerowe, nowe chodniki oraz zatoki autobusowe. Przebudowano most na rzekę Słupię we Włynkówku, a także wybudowano trzy przepusty o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej. Na terenie budowy zastosowano elementy ochrony środowiska oraz system odwodnienia. Przy drodze pojawiło się wiele nasadzeń i przeniesiono rośliny objęte ochroną.