Podejmowanie decyzji na sesji rady miasta w Ustce: od zmiany opłaty uzdrowiskowej po plany zagospodarowania przestrzennego

Podczas niedawnej sesji rady miejskiej w Ustce, odbyła się dyskusja na wiele istotnych tematów. Do najważniejszych spraw zaliczyć można podwyżkę opłaty uzdrowiskowej, rozpoczęcie procesu tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też emisję obligacji komunalnych.

Podczas tej sesji, radni podjęli decyzje o kilku znaczących kwestiach. Najistotniejszą ze zmian jest zdecydowanie się na podniesienie opłaty uzdrowiskowej. Teraz za każdy dzień pobytu w kurorcie trzeba zapłacić nie 5, ale 6 złotych.

– Te środki finansowe są niezbędne dla utrzymania standardu naszego miasta, który jest oczekiwany od miejscowości uzdrowiskowej – tłumaczy Bartosz Gwódź-Sproketowski, pełniący funkcję wiceburmistrza Ustki, który był gościem Radia Gdańsk. – Prognozujemy, że w tym roku dzięki wyższej opłacie uzdrowiskowej do budżetu miasta wpłynie blisko 3,3 mln złotych. To są kluczowe fundusze, które wykorzystujemy na różne cele, takie jak utrzymanie kąpieliska, zabezpieczenie bezpieczeństwa turystom i mieszkańcom, konserwację zieleni czy obsługę komunikacji miejskiej. Dodatkowo, te pieniądze umożliwiają nam organizowanie różnego rodzaju wydarzeń podczas sezonu letniego.