Rozmowy na temat Paktu dla Środkowego Pomorza

Niedawno doszło do spotkania pomiędzy Starostą Markiem Szczepańskim a posłem Markiem Biernackim. Odbyło się ono w minionym tygodniu, a główny przedmiot ich dyskusji koncentrował się wokół Paktu dla Środkowego Pomorza. Ten konceptualny projekt zakłada stworzenie porozumienia pomiędzy samorządami, które znajdują się na trasie tak zwanego korytarza transportowego. Rozpoczynałby się on w porcie w Ustce i biegłby w kierunku południa Polski.

Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest poseł Marek Biernacki z PSL, który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji parlamentarnej. Według niego, kluczowe elementy tego projektu to budowa portu głębokowodnego w Ustce na Środkowym Pomorzu oraz stworzenie trasy szybkiego ruchu. Trasa ta przebiegałaby od północy kraju ku południu, tj. z Ustki przez Słupsk, Bytów, Miastko, Człuchów i Chojnice, aż do Bydgoszczy i Poznania.

Sama umowa miałaby zostać podpisana w obecności przedstawicieli Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w bliskiej przyszłości. W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się 12 października, Starosta Marek Szczepański wyraził nadzieję, że środki na realizację tego projektu mogłyby pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Powiat Chojnicki wyraził również zamiar zaangażowania się w tę inicjatywę.