Rozwój infrastruktury drogowej na Pomorzu: nowe inwestycje i rozbudowa istniejących dróg

Kompetentne zespoły biur projektowych zlokalizowanych w województwie pomorskim intensywnie działają nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dla nadchodzących inwestycji drogowych. W ramach tych prac, szczególną uwagę skupiają na czterech projektach z Programu budowy 100 obwodnic, a także dwóch odcinkach nowo powstających dróg – jednej prowadzącej do elektrowni jądrowej w Choczewie oraz drugiej, znanej jako Droga Czerwona, w Gdyni. Dodatkowo, planują realizację rozbudowy trzech fragmentów istniejącej już drogi krajowej nr 22.

W kontekście Programu budowy 100 obwodnic, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zakończyła spotkanie z Komisją Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Spotkanie dotyczyło obwodnicy Człuchowa, która ma przebiegać na odcinku DK22/DK25. Zatwierdzono ostateczny wariant trasy, co otwiera drogę do złożenia wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wniosek będzie dotyczył wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Natomiast przetarg na projektowanie i budowę nowej obwodnicy zaplanowano na II kwartał 2026 roku.

Wszystkie prace związane z dokumentacją techniczną dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy na DK21 są w pełnym toku. Spotkanie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym ma zostać ustalony ostateczny przebieg trasy, zaplanowano na II kwartał 2024 roku. Natomiast dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego na DK22 trwa etap weryfikacji dokumentacji projektowej. Plany zakładają przeprowadzenie posiedzenia KOPI w II kwartale 2024 roku, a w III kwartale ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Niezmiennie kontynuowane są także prace nad dokumentacją do budowy obwodnicy Sztumu w ciągu DK55.