Sesja Rady Miasta Ustka

W trakcie ostatniej sesji Rady Miasta Ustka, która odbyła się 25 maja tego roku, rozmawiano o różnych tematach związanych z przygotowaniami miejskich służb na nadchodzący sezon oraz o realizowanych inwestycjach. Ponadto w wyniku głosowania radni odrzucili tzw. „uchwałę krajobrazową”, mającą na celu uregulowanie zasad dotyczących reklam, szyldów i ogrodzeń.

Komendant Komisariatu Policji w Ustce, Tomasz Radzimirski, poinformował, że dzięki wsparciu finansowemu ze strony Miasta, w sezonie letnim będzie dodatkowo pracować ośmiu funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Jak co roku, zaplanowane są również wspólne patrole policji i strażników miejskich, a działania policji będą wspomagane przez Placówkę Straży Granicznej oraz Oddział Żandarmerii Wojskowej.

Przedstawiciele LOT „Ustka i Ziemia Słupska” również podzielili się informacjami na temat swoich działań. Centrum Informacji Turystycznej rozpoczęło dłuższe godziny pracy już w maju, a także uruchomiono dodatkowy punkt informacji turystycznej w budynku dworca kolejowego.

Podczas sesji podjęto również długotrwałe procedowanie w sprawie ustalenia zasad i warunków dotyczących obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń na terenie Ustki. Jednak dokument ten spotkał się z negatywnym stanowiskiem radnych podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Komisji Uzdrowiskowej. W trakcie dyskusji radni poruszyli kwestię potencjalnej niekonstytucyjności związanej z ingerencją w prawo własności zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym. Zwrócono uwagę również na koszty, jakie przedsiębiorcy musieliby ponieść, aby dostosować się do nowych zasad. Zastępca burmistrza, Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, podkreślił, że wprowadzenie zasad dotyczących reklam jest uzasadnione ze względu na panujący chaos w przestrzeni miejskiej Ustki. Zaznaczył również, że „uchwała krajobrazowa” miałaby wejść w życie za 9 miesięcy, a na dostosowanie się do jej postanowień przewidziane jest dodatkowe 27 miesięcy, co daje razem 3 lata.