Kolejne działania na drogach w regionie

W piątek pomorscy policjanci po raz kolejny już wzięli udział w ogólnokrajowych działaniach pn. „Prędkość”. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie pod względem przestrzegania dozwolonej prędkości. Policjanci skupią się również na sprawdzeniu, czy kierowcy stosują się do przepisów dotyczących zapięcia pasów bezpieczeństwa oraz bezpiecznego przewożenia dzieci.

W piątek 19 maja, odbyły się ogólnokrajowe działania „Prędkość”. Głównym celem policjantów tego dnia było zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Podczas akcji policjanci szczególnie zwracają uwagę na te wykroczenia i przestępstwa drogowe, które stanowią główne przyczyny wypadków. Policjanci będą również monitorować inne zachowania, które mogą stanowić zagrożenie.

Działania podejmowane przez funkcjonariuszy mają charakter prewencyjny, ale kierowcy, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Główną przyczyną wypadków drogowych jest bowiem brak dostosowania prędkości do aktualnych warunków drogowych. Pamiętajmy, że warunki na drodze są zmienne.

Mimo pięknej pogody podróżowanie może być utrudnione i powodować rozproszenie uczestników ruchu, a oślepiające słońce jest częstą przyczyną zdarzeń drogowych. Apelujemy o odpowiedzialne zachowanie w ruchu drogowym, przestrzeganie limitów prędkości, zwalnianie w miejscach wymagających szczególnej ostrożności – takich jak przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów i skrzyżowania. Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni oraz własnych umiejętności.