Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Ustki o dostępnym dofinansowaniu na modernizację systemu ciepłowniczego

W nadchodzący poniedziałek, mieszkańcy Ustki mają szansę uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dodatkowych środków finansowych z lokalnego budżetu oraz z programów „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”. Te fundusze są przeznaczone na projekty takie jak wymiana systemów grzewczych czy izolacja termiczna budynków. Informacje te będą udzielane podczas spotkania organizowanego w urzędzie miasta.

Osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie a także przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z dotacji z budżetu miasta. Dofinansowanie obejmuje działania takie jak modyfikacja systemów ogrzewania, na przykład poprzez wymianę pieca, podłączenie do sieci centralnego ogrzewania, instalacja systemów odnawialnych źródeł energii takich jak kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Ponadto, dotacje obejmują też prace związane z tworzeniem systemów drenażowych oraz systemów do gromadzenia wody opadowej i roztopowej, jak również usuwanie i utylizację materiałów budowlanych zawierających azbest.

Program „Czyste powietrze” jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, które posiadają wyodrębnioną księgę wieczystą. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie na audyt energetyczny, ocieplenie ścian, stropów, podłóg, wymianę okien, drzwi oraz bram garażowych. Zmiana starego pieca na paliwo stałe (węgiel, drewno) na nowoczesne źródło ciepła czy też instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Dofinansowanie obejmuje także mikroinstalację fotowoltaiczną.