Uroczyste złożenie przysięgi przez żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Ustce

W minioną sobotę, to była wyjątkowa chwila dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy składali przysięgę w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej lokalizowanym w Ustce. Ta uroczystość gromadziła 94 świeżo upieczonych ochotników, gotowych do służby.

Osobą odbierającą przysięgę od młodych rekrutów był kmdr Grzegorz Okuljar, pełniący funkcję dowódcy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa Unruga w Ustce. Komandor nie szczędził pochwał dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy okazali się najlepsi podczas szkolenia podstawowego. W ramach uznania ich zaangażowania i poświęcenia wręczył im listy gratulacyjne.

Przysięga jest ważnym momentem w procesie szkolenia – zamyka etap szkolenia podstawowego żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, który przewidziany jest na 27 dni. W tym czasie ochotnicy zapoznawali się z musztrą, regulaminami wojskowymi oraz uczyli się, jak bezpiecznie i skutecznie posługiwać się bronią.

Warto wspomnieć, że koncept dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej został wprowadzony do prawa polskiego przez Ustawę o obronie Ojczyzny w kwietniu 2022 roku. Teraz przed żołnierzami otwierają się trzy możliwe ścieżki kariery.