46 milionów euro z Funduszy Europejskich dla Pomorza na wsparcie inwestycji w powiecie słupskim

Zdobywanie funduszy z Programu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 jest kluczowe dla realizacji inwestycji na terenie powiatu słupskiego. Właśnie tam skierowanych zostanie 46 milionów euro, które wesprą działania służące lokalnej społeczności. Miejski Obszar Funkcjonalny Słupsk-Ustka jest jednym z głównych beneficjentów tych środków.

W dniu 1 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Pomorskiego wydał pozytywną opinię na temat jednej z dziewięciu Strategii rozwoju Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w tym województwie. Decyzja ta była wynikiem szczegółowej analizy strategii, którą przeprowadzono po wcześniejszym podjęciu odpowiednich uchwał w maju 2023 roku. Te uchwały określały wysokość środków pomocowych, jakie mogą otrzymać poszczególne MOF-y.

Dzięki pozytywnej opinii Zarządu Województwa Pomorskiego, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne MOF Słupsk-Ustka mogą teraz korzystać z ponad 46 milionów euro z Funduszy Europejskich dla Pomorza. Instrument ZIT umożliwia realizację strategii rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, finansując różne projekty za pomocą środków unijnych.

W ramach Strategii ZIT MOF Słupsk-Ustka zaplanowano szereg inwestycji związanych z ekologiczną infrastrukturą oraz adaptacją do zmian klimatycznych. Będą to przede wszystkim prace dotyczące termomodernizacji budynków publicznych i komunalnych, takich jak szkoła podstawowa w Damnicy czy Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy.