Ustka dofinansowania

Dofinansowania na remont zabytków w Ustce

Do 20 stycznia br. miasto przyjmuje wnioski o dofinansowanie prac dotyczących budynków wpisanych do rejestru zabytków. Właściciele nieruchomości otrzymać mogą nawet do 98% wartości zadania inwestycyjnego.

Burmistrz Ustki ogłosił nabór wniosków na propozycje zadań, które dofinansowane zostaną przez Rządowy Program Ochrony Zabytków. Otrzymać je może każda osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która ma tytuł prawny własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub stosunku zobowiązującego do  budynku wpisanego w rejestrze zabytków.

W ramach dofinansowania otrzymać można środki mieszczące się w jednym z ustawionych limitów. Określa się nimi kwoty do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić przy tym minimalny wkład własny w wysokości 2% planowanych inwestycji. Otrzymane dofinansowanie pokrywa do 98% poniesionych kosztów, które wypłacane są po realizacji zadania.

Na co można otrzymać dofinansowanie? Przede wszystkim na pracę dotyczące budynków zabytkowych na terenie Ustki m.in. pracę konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.