Inicjatywa społeczna na odnowę terenów w Ustce

Położona w Ustce, pobliską ulicą Grunwaldzką, organizacja Centrum Integracji Społecznej daje możliwość lokalnym mieszkańcom zgłaszania swoich pomysłów na odnowienie i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej. W ramach projektu „Przestrzeń na plus”, do dyspozycji jest budżet w wysokości 155 tysięcy złotych.

Centrum prowadzi nabór wniosków na projekty społeczne skupiające się na drobnej infrastrukturze w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, która poddana jest procesowi rewitalizacji. Kamila Kieraś, szefowa Centrum Integracji Społecznej, wyjaśnia, że chodzi o pomysły mające na celu budowę, modernizację lub rozbudowę istniejących obiektów, które służyłyby lokalnej społeczności.

Przykładowe inicjatywy mogą obejmować stworzenie miejsc przeznaczonych do rekreacji, relaksu czy spędzania czasu wolnego. Dostępny budżet wynosi dokładnie 155 tysięcy złotych i pochodzi ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przydzielonych dla tego konkretnego zadania z realizowanego przez miasto projektu „Przestrzeń na plus”. Zgłoszone propozycje muszą być zrealizowane do końca 2023 roku, czyli dokładniej do 30 grudnia.

Kieraś dodaje, że zespół oceniający wybierze jeden projekt, który uzyska najwięcej punktów. Nie oznacza to jednak, że nie można zgłosić więcej niż jednej propozycji. Wszystko zależy od oceny i decyzji komitetu.