Jednorazowy zastrzyk finansowy z Programu Senior+ dla pomorskich domów i klubów seniora

Urząd Wojewódzki w Pomorskiem podjął decyzję o przyznaniu jednorazowego dofinansowania w wysokości ponad miliona złotych dla domów i klubów seniora. Środki te pochodzą z funduszy rządowego programu Senior+ i są przeznaczone na pokrycie kosztów remontów oraz zakupu niezbędnego wyposażenia.

Z przyznanej kwoty, wynoszącej łącznie 1 164 785 złotych, skorzystały gminy Sadlinki, Człuchów, Kaliska, Karsin oraz miasta Gdańsk i Jastarnia. Umowy dotyczące przekazania środków zostały podpisane dziś przez Beatę Rutkiewicz, Wojewodę Pomorską, w ramach modułu I programu Senior+.

Podział środków został zaplanowany w następujący sposób: Dla Dziennych Domów Senior+ w gminie Sadlinki – będącą partnerem w umowie ze Stowarzyszeniem Remedium – przeznaczono 320 000 złotych na remont i wyposażenie. Miasto Gdańsk otrzymało 350 000 złotych, które będą wykorzystane na zakup wyposażenia.

W przypadku Klubów Senior+, gmina Człuchów otrzymała dofinansowanie w wysokości 158 525 złotych na remont i wyposażenie, gmina Kaliska – 88 400 złotych na wyposażenie, gmina Karsin – 170 000 złotych na prace remontowe i zakup sprzętu, natomiast miasto Jastarnia – 77 860 złotych na wyposażenie.