Modernizacja stuletnich falochronów w porcie na terenie Ustki

Port w Ustce czeka przeprowadzka do remontu. Urząd Morski w Gdyni dał zielone światło dla projektu modernizacji dwóch starych falochronów. Te konstrukcje, które osiągnęły wiek ponad 100 lat, doświadczyły szkód spowodowanych przez sztormy. Z tego powodu, wymagane jest obniżenie dopuszczalnego obciążenia konstrukcji ze względów bezpieczeństwa.

Na mocy umowy, która została podpisana, Urząd Morski w Gdyni zobowiązał się do przygotowania dokumentacji na temat remontu Falochronu Wschodniego, Falochronu Zachodniego oraz Nabrzeża Pilotowego. Większość tej infrastruktury powstała między 1905 a 1907 rokiem, z kolejnymi pracami wzmacniającymi strukturę wykonanymi później. Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego Aquaprojekt Sp.z o.o. zostanie zaangażowana jako wykonawca dokumentacji projektowej dla przewidzianych prac.

Zlecenie kosztuje prawie 278 tysięcy złotych i oczekuje się, że dokumentacja techniczna będzie gotowa w ciągu czterech miesięcy.

„Ze względu na ramy czasowe KPO i konieczność realizacji zaplanowanych w nim inwestycji do końca czerwca 2026 roku, nie jest możliwe zrealizowanie pełnego zakresu prac związanych z budową zewnętrznego portu instalacyjno-serwisowego. Dlatego na tym etapie skupiamy się na remoncie falochronów, które są w bardzo złym stanie technicznym. Oczywiście, najpierw potrzebny jest projekt. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za zaprojektowanie konstrukcji zapobiegającej przesypywaniu się piasku przez parapet Falochronu Zachodniego na nawierzchnię i tor wodny. Planujemy również odbudowę zniszczonej ostrogi oraz remont Nabrzeża Pilotowego” – wyjaśnia Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.